Informace o zpracování osobních údajůstávajících klientů

 Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení

 EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato nová právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů.

 Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Rádi bychom Vás seznámili

 s tím, jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.

 Kdo je správcem Vašich údajů?

 Správcem Vašich osobních údajů je Anos, s.r.o. Štefánikova 1089, 908 01, Kúty, SK, IČO: 36233625

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje, nebo firemní údaje:

 V jakých situacích Vaše údaje zpracováváme?

 Zpracování Vašich osobních údajů je nutné zejména pro řádné podle zákona předepsané vystavování faktura naši vzájemnou komunikaci. Údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, že používáte náš objednávkový systém - partnerský eShop, Návrhář, nebo jiný online software, které následně efektivně usnadňují vzájemnou komunikaci.

 Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

 Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:

Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu). Bližší informace o takovém zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, obdržíte při udělení souhlasu.

 Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání naší obchodní spolupráce. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního plnění z uzavřené smlouvy a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

 Jaká máte práva?

 Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

 Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese:

 Anos, s.r.o., oddělení řízení ochrany osobních údajů, Štefánikova 1089, 90801 Kúty.  ekonom@TeplaPodlaha.Com