Tájékoztatás meglévő ügyfeleink személyes adatainak kezeléséről

 Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25.-én lépett hatályba az ún. Általános adatvédelmi rendelet (az EU 2016/679 sz. rendelete, mely általában GDPR rövidítésként ismert). Az Ön személyes adatainak kezelésére is ez az új jogi szabályozás vonatkozik. Biztosítjuk arról, hogy ügyfeleink magánéletének és személyes adatainak védelme egyik fontos prioritásunk. Szeretnénk ismertetni Önnel, hogy a fent említett naptól kezdve hogyan történik a személyes adatainak a kezelése, elsősorban milyen személyes adatokat kezelünk, milyen célra és milyen jogalapokból kifolyólag.

 Ki a személyes adatainak kezelője?

 A személyes adatainak a kezelője az Anos, s.r.o. Štefánikova 1089, 908 01, Kúty, SK, IČO: 36233625

Milyen adatokat kezelünk Önről?

A következő személyes, illetve céges adatok kezelését végezzük:

 Milyen helyzetekben kerül sor az adatai kezelésére?

A személyes adatinak kezelése elsősorban a törvény által előírtak szerinti számla rendes kiállítására szolgáló kölcsönös kommunikációhoz szükséges. Az általunk kezelt adatok azzal függenek össze, hogy a rendelési rendszerünket – a partner eShopunkat, a Tervezőnket, illetve egyéb más olyan online szoftverünket használja, melyek később hatékonyan megkönnyítik a kölcsönös kommunikációt

 Jogos érdekeinknek illetve harmadik fél jogos érdekeinek védelme

 A személyes adatokat jogos érdekeinken alapuló okok miatt is kezelhetjük:

 Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján

 Amennyiben hozzájárulást kapunk Öntől, a személyes adatait az ilyen hozzájárulásban feltüntetett célra, terjedelemben és feltételek mellett fogjuk kezelni (pl. szélesebb értelemben vett marketingtevékenységre). Az ilyen kezelésre vonatkozó bővebb tájékoztatást, ideértve a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét is, a hozzájárulás megadása során kapja meg.

 Milyen hosszú ideig tároljuk az adatait?

 Az Ön személyes adatait az üzleti együttműködésünk fennállásának ideje alatt kezeljük. Ezen kívül a személyes adatait a megkötött szerződésből fakadó folytatódó vagy ismételt pénzügyi teljesítés esetén és esetleges jogviták, illetve más eljárások fennállási időtartama alatt is kezeljük.

 Milyen jogai vannak?

 Elsősorban jogosult az általunk Önről kezelt személyes adataihoz való hozzáférésre, jogosult a pontatlan illetve hiányos adatok javítására, továbbá jogában áll panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hivatalnál, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.Olyan jogi szabályozással előirányzott helyzetekben,melyek Önt érintik, jogosult a személyes adatainak törlésére, vagy azok kezelésének korlátozására, az adatai átruházhatóságára és jogában áll kifogást emelni az adatok kezelése ellen.

 Jogában áll bármikor térítésmentese kifogással élni azon személyes adatainak a kezelése ellen, melyet saját jogos érdekünkből végzünk, ideértve a profilozást is, továbbá jogában áll kifogást emelni a közvetlen marketing céljából történő kezelés ellen, ideértve a profilozást is.

 Hogyan léphet kapcsolatba az adatvédelmi megbízottunkkal?

 Az adatvédelmi megbízottunkhoz a kéréseivel, kérdéseivel illetve panaszaival a következő címen léphet kapcsolatba: Anos, s.r.o., Adatvédelmi Osztály, Štefánikova 1089, 90801 Kúty.  ekonom@TeplaPodlaha.Com